0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ hàn

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ hàn

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ hàn

 

Dịch vụ thử nghiệm Lớp phủ:

 

Phương pháp thử

Đo chiều dày lớp phủ bằng các phương pháp không phá huỷ như phương pháp từ, phương pháp dòng điện xoáy,

Thử độ bám dính của lớp phủ trên các sản phẩm, kết cấu theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi

ASTM, BS EN, TCVN, ISO