Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Máy điều hòa không khí không ống gió

 

Phương pháp thử

Máy điều hòa không khí không ống gió: thử nghiệm năng suất lạnh, thử nghiệm năng suất sưởi

TCVN, ISO

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader