0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn

Dịch vụ thử nghiệm Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn

Dịch vụ thử nghiệm Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn

Phương pháp thử TCVN, ISO,ASME, BS EN ISO, JIS, NACE

 

 

Thử nghiệm Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn

 

Phương pháp thử

Mối hàn, mẫu thử nghiệm quy trình hàn và kiểm tra tay nghề thợ hàn

Cơ tính: thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử đập gãy; thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu; thử cấu trúc thô đại, thử tế vi, thử khả năng chống ăn mòn

TCVN, ISO,ASME, BS EN ISO, JIS, NACE

 

icon zalo
ajax-loader