0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm mối hàn và kết cấu hàn

Dịch vụ thử nghiệm mối hàn và kết cấu hàn

Dịch vụ thử nghiệm mối hàn và kết cấu hàn

Phương pháp thử: ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS 

 

Dịch vụ thử nghiệm mối hàn và kết cấu hàn

 

Phương pháp thử

Mối hàn & kết cấu hàn

Kiểm tra khuyết tật bề mặt mối hàn như rỗ, xỉ, không ngấu, không thấu, cháy cạnh, nứt.., kiểm tra hình dạng, kích thước mối hàn bằng các phương pháp kiểm tra ngoại quan (VT), phương pháp kiểm tra bột từ (MT), phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT)

Kiểm tra khuyết tật bên trong mối hàn như rỗ, ngậm xỉ, không ngấu, không thấu, cháy cạnh, nứt, tách lớp… bằng phương pháp kiểm tra siêu âm (UT), phương pháp kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT)

ASME, BS EN ISO, AS, TCVN, ASTM, AWS, JIS