Dịch vụ thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

Dịch vụ thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

 

Thử nghiệm Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân

 

Phương pháp thử

Mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân: thử nghiệm hàm lượng kim loại: Pb, As, Cd, Hg; thử nghiệm hợp chất parabens

  1. ACM, TCVN, SMEWW, ISO

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader