0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm phân bón

Dịch vụ thử nghiệm phân bón

Dịch vụ thử nghiệm phân bón

 

 

Thử nghiệm phân bón

 

Phương pháp thử

Phân bón: Thử nghiệm tất cả phép thử theo yêu cầu của các thông tư 41/2014/TT - BNNPTNT và thông tư 29/2014/TT-BCT

TCVN, AOAC, QTTN/KT3 ...