0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

Dịch vụ thử nghiệm Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

Dịch vụ thử nghiệm Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

Dịch vụ thử nghiệm Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Sản phẩm gốm sứ vệ sinh

 

Phương pháp thử

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm ngoại quan, thử kích thước, thử độ hút nước, thử độ làm sạch bề mặt, thử khả năng chịu tải, thử độ bền hoá của men, thử độ bền nhiệt, thử độ vệ sinh, thử độ xả thoát, thử độ bền rạn men, thử độ cứng Mohs, thử độ thấm mực

  1.