0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm sơn, vecni, lớp phủ

Dịch vụ thử nghiệm sơn, vecni, lớp phủ

Dịch vụ thử nghiệm sơn, vecni, lớp phủ

Thử nghiệm sơn, vecni, lớp phủ

Phương pháp thử

Sơn, vecni, lớp phủ

Chỉ tiêu cơ lý màng sơn: Thử độ cứng con lắc, thử độ cứng bút chì, thử độ bám dính, thử độ bền va đập, thử độ bền uốn, thử khả năng chịu chùi rửa, thử nóng lạnh,...

Chỉ tiêu hoá lý: Thử độ nhớt, thử khối lượng riêng, thử độ bền màng sơn với hoá chất/ nhiệt độ/ thời tiết nhân tạo; xác định hàm lượng chất không bay hơi, thử hàm lượng tro, thử hàm lượng/ mức gây thôi nhiễm kim loại của màng sơn khô

Khác: VOC, thử an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm, thử an toàn đồ chơi trẻ em

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói sơn epoxy, sơn alkyd, sơn nhũ tương; thử nghiệm trọn gói an toàn vật liệu/ vật dụng tiếp xúc thực phẩm bằng kim loại (có/ không có lớp phủ) theo QCVN 12-3: 2011/BYT

TCVN, ASTM, ISO, QCVN