Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt


 
 

Phương pháp thử

Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ kéo, thử uốn, thử độ hút nước, thử độ bắt lửa

ASTM, ISO

 

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo