Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt


 

 

Phương pháp thử

 Tấm cách nhiệt, tôn xốp cách nhiệt

 Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm khối lượng thể tích, thử cường độ nén, thử cường độ kéo, thử uốn, thử độ hút nước, thử độ bắt lửa

ASTM, ISO

 

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader