0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

Dịch vụ thử nghiệm Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

Dịch vụ thử nghiệm Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

Dịch vụ thử nghiệm Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng


 
 

Phương pháp thử

Tấm sóng amiăng - xi măng, ngói, tấm lợp bitum dạng sóng

Chỉ tiêu cơ lýthử nghiệm kích thước - ngoại quan, thử độ hút nước, thử khối lượng thể tích, thử tải trọng uốn gãy, thử thời gian không xuyên nước, thử sức chống va đập, thử độ bền kéo rách, thử tính bắt lửa, thử độ chống ăn mòn axít, thử độ chống ăn mòn kiềm  

Thử nghiệm trọn gói: Thử nghiệm trọn gói tấm sóng amiăng - xi măng theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1.