0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Thép kết cấu

Dịch vụ thử nghiệm Thép kết cấu

Dịch vụ thử nghiệm Thép kết cấu

 

 

Thử nghiệm Thép kết cấu

 

Phương pháp thử

Thép kết cấu: thép cốt bê tông, thép hình, thép tấm, thép lá …., bu lông liên kết: thử cơ tính: thử kéo, thử uốn, thử va đập, thử độ cứng, thử mô đun đàn hồi…; thử nghiệm thành phần hóa học của vật liệu; thử cấu trúc thô đại, thử tế vi; thử khả năng chống ăn mòn

TCVN, ISO, ASTM, JIS