0976.389.199
 Dịch vụ thử nghiệm thiết bị điện gia dụng

Dịch vụ thử nghiệm thiết bị điện gia dụng

 Dịch vụ thử nghiệm thiết bị điện gia dụng

Thử nghiệm thiết bị điện gia dụng

Phương pháp thử

Thiết bị điện gia dụng

Yêu cầu về an toàn: (bàn là, máy giặt, bếp điện, nồi cơm điện, bình đun nước, máy sấy tóc, lò vi sóng, màn hình, máy tính, thiết bị nghe nhìn…): ghi nhãn, thử bảo vệ chống điện giật, thử công suất, thử dòng điện, thử phát nóng, thử dòng điện rò, thử độ bền điện, thử độ bền, thử hoạt động không bình thường, thử kết cấu, thử linh kiện…

Hiệu suất năng lượng: Quạt điện, máy giặt, nồi cơm điện

TCVN, IEC