Dịch vụ thử nghiệm thuốc lá

Dịch vụ thử nghiệm thuốc lá

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

 

Kiểm nghiệm thuốc lá

Phương pháp thử

Chỉ tiêu hóa lý: thử nghiệm độ ẩm, thử tỷ lệ bong hồ, thử hàm lượng bụi trong sợi, thử chiều dài đầu lọc, thử chiều dài thuốc, thử hàm lượng Clo, thử đường kính điếu, thử hàm lượng gluxit, thử hàm lượng nicotine, thử tỷ lệ rỗ đầu, thử hàm lượng silic dioxit, thử tạp chất vô cơ, thử tro không tan trong axit HCl 10%

Kim loại: thử nghiệm hàm lượng Na, K, Ca, Mn, Mg, Se, Ni, As, Pb, Cd, Hg, Sb, Cu, Zn, Sn, Fe, . .

AOAC, TCVN, EN, QTTN/KT3

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader