Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Thử nghiệm Vật liệu dệt may (vải, da, keo…)

Phương pháp thử

Vật liệu dệt may (vải, da, keo…): thử nghiệm hàm lượng Azoamine thơm; thử nghiệm hàm lượng Formaldeyde; thử nghiệm các chất độc hại; thử các chỉ tiêu theo yêu cầu của Adidas Group - Policies and Standards.

TCVN, ISO, EN

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo