0976.389.199
Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu kim loại

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu kim loại

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu kim loại

 

Dịch vụ thử nghiệm Vật liệu kim loại

 

Phương pháp thử

Kiểm tra khuyết tật bề mặt vật liệu như rỗ, nứt, vết gấp khi cán .., bằng các phương pháp kiểm tra ngoại quan (VT), phương pháp kiểm tra bột từ (MT), phương pháp kiểm tra thẩm thấu chất lỏng (PT)

Kiểm tra khuyết tật bên trong bằng siêu âm (UT) như rỗ, xỉ, tách lớp…

Đo chiều dày bằng siêu âm (UTM): đo chiều dày vật liệu của thiết bị, kết cấu đang hoạt động… chỉ cần tiếp xúc từ một phía

ASTM, ASME, ISO.