Đo lường năng suất tại doanh nghiệp

Lợi ích

Việc đo lường năng suất sẽ cung cấp một cơ sở dữ liệu cho tổ chức để lập mục tiêu và giám sát việc thực hiện, giúp cho việc bộc lộ những khu vực có vấn đề và đánh giá được hiệu quả các hoạt động kinh tế, căn cứ trên kết quả đánh giá lên được các kế hoạch cải tiến và cải tổ tổ chức.

 

Bình luận

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo