Đo lường năng suất tại doanh nghiệp

Đo lường năng suất tại doanh nghiệp

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Lợi ích

Việc đo lường năng suất sẽ cung cấp một cơ sở dữ liệu cho tổ chức để lập mục tiêu và giám sát việc thực hiện, giúp cho việc bộc lộ những khu vực có vấn đề và đánh giá được hiệu quả các hoạt động kinh tế, căn cứ trên kết quả đánh giá lên được các kế hoạch cải tiến và cải tổ tổ chức.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader