E CONTROL

E CONTROL

 

E Control là thương hiệu về giám định của ISOCERT, cung cấp dịch vụ giám định thương mại, giám định chất lượng tại các công trình, nhà xưởng, bến cảng…