0976.389.199
Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

 

 

Dịch vụ thử nghiệm Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

 

Phương pháp thử

Gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn, gạch lát xi măng

Chỉ tiêu cơ lý: thử nghiệm kích thước, thử độ hút nước, thử độ bền uốn, thử độ mài mòn, thử độ cứng Mohs, thử hệ số giãn nở nhiệt dài, thử hệ số giãn nở ẩm, thử độ bền chống bám bẩn, thử độ bền đối với hoá chất, thử độ bền rạn men, thử độ bền sốc nhiệt …

Thử nghiệm trọn gói: thử nghiệm trọn gói gạch gốm, đá ốp lát, gạch terazo, gạch bê tông tự chèn theo QCVN 16 : 2019/ BXD

  1. TCVN, ASTM,
  2. BS EN, ISO, AS