0976.389.199
GHI NHÃN SẢN PHẨM THỰC VẬT

GHI NHÃN SẢN PHẨM THỰC VẬT

Một tiêu chuẩn mới để xác định việc hàng ăn chay và hàng thuần chay sẽ mang lại cho người tiêu dùng sự tự tin trong lựa chọn mua hàng của họ.

Đại dịch COVID-19 đã làm rung chuyển thế giới của tất cả mọi người, nhưng đó không phải là tất cả những tin xấu. Kể từ sau đại dịch xuất hiện, việc mua bán bền vững đã tăng lên, cùng với việc giảm tiêu thụ thịt, do người tiêu dùng nhận thức sâu sắc hơn về sức khỏe của chính họ và của môi trường.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi những lợi ích được khẳng định của việc ăn chay (không ăn thịt) hoặc thuần chay (kiêng hoàn toàn việc tiêu thụ các sản phẩm động vật và phụ phẩm) là rất nhiều, từ việc đối xử tốt hơn với động vật cho đến việc tốt hơn với sức khỏe của bạn. Đó là chưa kể đến việc có lương tâm hơn, bởi việc ăn theo chế độ thực vật ít ảnh hưởng đến môi trường hơn.

Vì vậy, càng không có gì ngạc nhiên khi số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu này đã tăng lên trong những năm gần đây, với các nhãn hiệu mới cho các sản phẩm thay thế thịt và sữa xuất hiện ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như pho mát và kem thuần chay, thịt viên không thịt, v.v. .

Mặc dù ở một số khu vực pháp lý có nhiều nhãn và luật khác nhau nhằm mục đích cung cấp thông tin tốt nhất cho người tiêu dùng, nhưng không có tài liệu tham khảo toàn cầu nào mà mọi người đều đồng ý. Cho đến bây giờ.

ISO 23662, Định nghĩa và tiêu chí kỹ thuật cho thực phẩm và thành phần thực phẩm phù hợp cho người ăn chay hoặc ăn chay trường; ghi nhãn và công bố, cung cấp tài liệu tham khảo đáng tin cậy và được thống nhất trên quốc tế mà ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống có thể sử dụng khi tiếp thị sản phẩm của mình.

Dominique Taeymans, Trưởng dự án của nhóm chuyên gia phát triển tiêu chuẩn, cho biết sự phù hợp với ISO 23662 cung cấp các tiêu chí cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn và mạch lạc trong truyền thông sản phẩm. Ông nói: “Người tiêu dùng ngày nay mong đợi những thông điệp rõ ràng, nhất quán và trung thực liên quan đến các sản phẩm thực phẩm mà họ chọn mua, đặc biệt là những sản phẩm có chế độ ăn kiêng cụ thể như người ăn chay hoặc ăn chay trường. Việc tuân thủ tài liệu này giúp đảm bảo rằng mọi người đều tuân theo các quy tắc và định nghĩa giống nhau, mang lại sự rõ ràng và yên tâm cho người tiêu dùng cũng như tạo thuận lợi cho thương mại trong nước và quốc tế.”

ISO 23662 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật ISO ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, có ban thư ký của AFNOR, thành viên của ISO tại Pháp.

Bài viết liên quan