Giám định kiểm đếm hàng hóa

  • Dịch vụ bao gồm:

    ✔️Quyết định sử dụng dấu chứng nhận

    ✔️Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF

    ✔️Chứng chỉ 

ISOCERT cam kết:

- Thực hiện trên toàn quốc.
- Tư vấn miễn phí 24/7.
- Chuyên gia kinh nghiệm, thân thiết, nhiệt tình.
- Giấy chứng nhận hiệu lực quốc tế.

Mục đích của dịch vụ giám định này nhằm đảm bảo cho khách hàng sự tin tưởng rằng hàng hóa được giao đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Người mua hàng hay người bán có thể yêu cầu dịch vụ giám định tình trạng hàng hóa bằng trực quan ngay sau khi kết thúc ký kết hợp đồng mua bán để đảm bảo hàng hóa đã được giao theo đúng yêu cầu của hợp đồng.

Dịch vụ này được thực hiện tại thời điểm xếp hàng/ hay dỡ hàng ra khỏi phương tiện chuyên chở, và xác định đặc tính của hàng hóa thông qua việc lấy mẫu ngẫu nhiên (theo phương pháp lấy mẫu thích hợp với từng loại mặt hàng) để kiểm tra xem hàng hóa có phù hợp với qui cách và đặc tính của sản phẩm như đã miêu tả trong hợp đồng mua bán hay không.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ giám định này, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra bao bì đóng gói và nhãn mác của hàng hóa. Việc kiểm tra cách đóng gói và nhãn mác của hàng hóa nhằm khảng định hàng hóa được đóng gói phù hợp với quá trìnhvận chuyển. Giám định viên chúng tôi sẽ kiểm tra ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn (Nếu có), ký mã hiệu, chi tiết đóng gói, giấy chứng nhận của nhà cung cấp và nhãn mác của hàng hóa.

Mục tiêu của dịch vụ này nhằm đảm bảo hàng hóa đựơc xếp lên phương tiện vận chuyển trong tình trạng tốt và an toàn trong quá trình chuyên chở.

Dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các lọai hàng hóa mà không bao gồm hàng hóa bị tổn thất hay thiếu hụt do quá trình bốc dỡ hay lưu kho.

✔️ Khi có sự tranh chấp giữa bên bán và bên mua do thiếu hụt về số lượng.

 

    Đăng ký

Ø  GIÁM ĐỊNH, KIỂM ĐẾM SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ MỘT CÁCH THÍCH HỢP TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH LƯU TRỮ, BỐC HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN.

Ø  GIÁM ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VÀ MẪU ĐƯỢC LẤY ĐÚNG.

Ø  GIÁM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN CHỞ HÀNG ĐẠT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA.

Ø  GIÁM ĐỊNH SỐ LƯỢNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VÀ ĐƯỢC KIỂM ĐẾM ĐÚNG

Ø  GIÁM ĐỊNH VÀ NIÊM CHÌ PHƯƠNG TIỆN CHỠ HÀNG, NIÊM CHÌ CỬA CONTAINER TRÁNH MẤT MÁT VÀ THẤT THOÁT HÀNG HOÁ SAU KHI XẾP

47 đánh giá

  • Tag :
Bình luận