0976.389.199
Giám định kiểm đếm hàng hóa

Giám định kiểm đếm hàng hóa

Giám định kiểm đếm hàng hóa

Dịch vụ Giám định kiểm đếm hàng hóa  dành cho doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh.

Tại sao cần phải thực hiện giám định kiểm đếm hàng hóa?

Mục đích của dịch vụ giám định này nhằm đảm bảo cho khách hàng sự tin tưởng rằng hàng hóa được giao đúng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Giám định kiểm đếm hàng hóa cũng là cơ sở để chứng minh mức độ sai lệch về chất lượng và sự thiếu hụt về số lượng giữa địa điểm dỡ và nhận hàng. Đồng thời, đảm bảo không xảy ra các trường hợp gian lận thương mại gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cũng như uy tín của nhà cung cấp cũng như của đối tác. 

Khi nào cần thực hiện giám định kiểm đếm hàng hóa? 

Dịch vụ này được thực hiện tại thời điểm xếp hàng/ hay dỡ hàng ra khỏi phương tiện chuyên chở, và xác định đặc tính của hàng hóa thông qua việc lấy mẫu ngẫu nhiên (theo phương pháp lấy mẫu thích hợp với từng loại mặt hàng) để kiểm tra xem hàng hóa có phù hợp với quy cách và đặc tính của sản phẩm như đã miêu tả trong hợp đồng mua bán hay không.

Người mua hàng hay người bán có thể yêu cầu dịch vụ giám định tình trạng hàng hóa bằng trực quan ngay sau khi kết thúc ký kết hợp đồng mua bán để đảm bảo hàng hóa đã được giao theo đúng yêu cầu của hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ giám định này, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra bao bì đóng gói và nhãn mác của hàng hóa. Việc kiểm tra cách đóng gói và nhãn mác của hàng hóa nhằm khẳng định hàng hóa được đóng gói phù hợp với quá trình vận chuyển. Giám định viên chúng tôi sẽ kiểm tra ngày sản xuất, số lô, ngày hết hạn (nếu có), ký mã hiệu, chi tiết đóng gói, giấy chứng nhận của nhà cung cấp và nhãn mác của hàng hóa.

Giám định kiểm đếm hàng hóa

Mục tiêu của dịch vụ này nhằm đảm bảo hàng hóa đựơc xếp lên phương tiện vận chuyển trong tình trạng tốt và an toàn trong quá trình chuyên chở.

Dịch vụ giám định được áp dụng như thế nào? 

Dịch vụ này được áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa mà không bao gồm hàng hóa bị tổn thất hay thiếu hụt do quá trình bốc dỡ hay lưu kho.