Dịch vụ Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Chứng nhận hệ thống quan lý an toàn thực phẩm là gì? 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là việc một tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá một doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000. Nếu doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  cho doanh nghiệp. 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được coi là một trong những chứng chỉ quan trọng mà hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm quan tâm.

 

chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018

 

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018  là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. 

An toàn thực phẩm có liên quan tới sự có mặt của những mối nguy về an toàn thực phẩm tại thời điểm mà thực phẩm được tiêu thụ (lượng thực phẩm ăn vào của người dùng). Những mối nguy về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm. Do đó, việc kiểm soát đầy đủ vệ sinh an toàn trong suốt chuỗi thực phẩm là cần thiết. An toàn thực phẩm được bảo đảm thông qua sự nỗ lực kết hợp của tất cả những bên liên quan trong chuỗi thực phẩm. 

 

 chứng nhận iso 22000:2018

 

Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

Việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là 1 quyết định mang tính chiến lược đối với 1 doanh nghiệp nhằm mục đích cải tiến toàn bộ kết quả thực hiện được của doanh nghiệp đó về an toàn thực phẩm. Áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 mang lại lợi ích.

- Có khả năng cung cấp một cách ổn định thực phẩm an toàn và các sản phẩm, các dịch vụ có liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu của các khách hàng, yêu cầu của luật định và các chế định hiện hành;

- Giải quyết được những rủi ro có liên quan đến mục tiêu của doanh nghiệp;

- Có khả năng chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cụ thể

- Giúp doanh nghiệp hoạch định các quá trình của mình cũng như sự tương tác của những quá trình đó.

- Chu trình PDCA giúp doanh nghiệp bảo đảm rằng những quá trình của doanh nghiệp được cung cấp các nguồn lực và được quản lý 1 cách thỏa đáng, các cơ hội cải tiến sẽ được xác định cũng như thực hiện.

- Tư duy dựa trên rủi ro giúp cho doanh nghiệp xác định các yếu tố có thể làm cho các quá trình và hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm của tổ chức chệch khỏi kết quả được hoạch định, đưa ra những biện pháp kiểm soát để giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tác động gây bất lợi.

Tại Sao doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm?

Theo nghị định số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.

"Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  1. k) Cơ sở đã được cấp một trong các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực."

Có nghĩa là nếu tổ chức (công ty, doanh nghiệp, cơ sở) đã được cấp chứng nhận HACCP hoặc ISO 22000:2018 sẽ không thuộc diện  chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại Đà Nẵng đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ở đâu uy tín?

  • Tổ chức chứng nhận ISO đó được cấp phép hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, với hàng hóa, với quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, với môi trường,... theo nghị định 107/2016/NĐ-CP
  • Tổ chức chứng nhận ISO được công nhận là có đủ năng lực để tiến hành đánh giá và được công nhận là có đủ năng lực để tiến hành đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS) phù hợp theo những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/TS 22003:2013.
  • Tổ chức chứng nhận được văn phòng công nhận chất lượng (như BOA- Tổ chức công nhận) công nhận và cấp VICAS thì doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm để đăng ký.

Tổ chức chứng nhận ISO 22000:2018 Uy tín

 

 Chứng chỉ công nhận tổ chức ISOCERT có đầy đủ năng lực đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 được Bộ Khoa học và Công nghệ, văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận

- Dấu IAF: thể hiện rằng tổ chức chứng nhận ISOCERT được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế - tập hợp của các tổ chức công nhận hàng đầu trên thế giới

- Chứng nhận của ISOCERT được công nhận và thừa nhận quốc tế

 

tổ chức chứng nhận ISO 22000 uy tín

 

ISOCERT đã đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống ISO theo TCVN ISO 22000/ISO 22000

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức chứng nhận ISOCERT đã được đăng ký hoạt động tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo giấy chứng nhận số: 1162/TĐC-HCHQ 

Do đó, tổ chức chứng nhận ISOCERT có đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp. 

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với chi phí tiết kiệm nhất. 

 

 

 

 Công ty TNHH THƯƠNG MẠI KIÊN ANH áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000 và được ISOCERT cấp chứng nhận ISO 22000.

Hiệu lực của chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Hiệu lực của giấy chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm là 3 năm. Sau 3 năm các doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký và cấp lại chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Chi phí chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Chi phí chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  tùy thuộc vào quy mô, phạm vi, số địa điểm, số nhân viên, số lượng sản phẩm, chi phí xây dựng áp dụng hệ thống, chi phí đào tạo, chi phí đăng ký,...

Mọi thắc mắc Quý doanh nghiệp/ đơn vị vui lòng liên hệ hotline: 0976389199 để được thông tin chi tiết.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !
icon messenger icon zalo