0976.389.199
Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi

Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi

Các tiêu chuẩn về Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi phổ biến và được áp dụng rộng rãi có thể kể đến

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 293 - Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 • ISO / AWI 5052 Kiểm soát ô nhiễm chéo trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO / AWI 24142 Yêu cầu an toàn đối với máy cấp một khô và bán khô, hệ thống chế biến và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh
 • ISO / DIS 24378 Thuật ngữ máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO 6492:1999 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất béo
 • ISO 6493:2000 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tinh bột - phương pháp đo phân cực

Ngoài ra, một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý trong ngành Thực phẩm cũng có các điều khoản quy định về Chăn nuôi 

 • ISO 22000:2018 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
 • ISO/TS 22002-3:2011 về Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 3: Nuôi trồng
 • ISO 22002-6:2016 về Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO 22005 : 2007 về Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 34 / SC 10 - Thức ăn cho động vật

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi bao gồm: thuật ngữ, lấy mẫu, phương pháp kiểm tra và phân tích trong kiểm tra chất lượng, thông số kỹ thuật của nguyên liệu và thành phẩm, hướng dẫn và yêu cầu về đóng gói, bảo quản và vận chuyển

 

Tiêu chuẩn Việt Nam

 

Các QCVN về Vi sinh vật trong thực phẩm của Bộ Y tế

 

Tiêu chuẩn Quốc tế:

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 293 - Hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 • ISO / AWI 5052 Kiểm soát ô nhiễm chéo trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO / AWI 24142 Yêu cầu an toàn đối với máy cấp một khô và bán khô, hệ thống chế biến và dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh
 • ISO / DIS 24378 Thuật ngữ máy sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO 6492:1999 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng chất béo
 • ISO 6493:2000 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tinh bột - phương pháp đo phân cực

Ngoài ra, một số tiêu chuẩn về hệ thống quản lý trong ngành Thực phẩm cũng có các điều khoản quy định về Chăn nuôi 

 • ISO 22000:2018 về Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm
 • ISO/TS 22002-3:2011 về Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 3: Nuôi trồng
 • ISO 22002-6:2016 về Chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm - Phần 6: Sản xuất thức ăn chăn nuôi
 • ISO 22005 : 2007 về Xác định nguồn gốc trong chuỗi thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Nguyên tắc chung và yêu cầu cơ bản đối với việc thiết kế và thực hiện hệ thống

Tiêu chuẩn theo ISO / TC 34 / SC 10 - Thức ăn cho động vật

Tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi bao gồm: thuật ngữ, lấy mẫu, phương pháp kiểm tra và phân tích trong kiểm tra chất lượng, thông số kỹ thuật của nguyên liệu và thành phẩm, hướng dẫn và yêu cầu về đóng gói, bảo quản và vận chuyển

 

Tiêu chuẩn Việt Nam

 

Các QCVN về Vi sinh vật trong thực phẩm của Bộ Y tế

 

Danh mục các QCVN về Phân tích VSV do Bộ NN&PTNT ban hành


  

Bài viết liên quan