Hệ thống tích hợp PAS 99

Hệ thống tích hợp PAS 99

Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT

Lợi ích

- Việc áp dụng PAS 99:2006 nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đạt được các lợi ích thông qua việc hợp nhất các yêu cầu chung trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý và triển khai, kiểm soát chúng một cách hiệu quả. Những lợi ích đem lại bao gồm:

- Giảm thiểu mâu thuẫn giữa các hệ thống quản lý đơn lẻ;

- Giảm thiểu sự trùng lắp và phát sinh giấy tờ từ các hệ thống đơn lẻ;

- Giúp quá trình đánh giá nội bộ/bên ngoài giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn;

- Nâng cao khả năng kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp;

- Tiếp cận tốt hơn đối với kiểm soát các rủi ro trong kinh doanh.

 

  Bình luận

Dịch vụ liên quan

icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader