0976.389.199
Hiểu các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1: 2011

Hiểu các yêu cầu của ISO/IEC 20000-1: 2011

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của bạn với ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi có các quy trình để bao gồm thiết kế, chuyển đổi, phân phối và cải tiến các dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Nó giúp chúng tôi nổi bật.

 

Trong môi trường kinh doanh năng động ngày nay, việc cung cấp dịch vụ tiếp tục phát triển và tiến bộ, mang đến những cơ hội và thách thức mới cho hoạt động kinh doanh. Là nhà cung cấp dịch vụ, điều quan trọng là không chỉ đảm bảo các dịch vụ thích hợp được cung cấp mà còn phải thích ứng và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.

Việc cập nhật ISO/IEC 20000-1 nhằm mục đích cung cấp một loạt các yêu cầu thực tiễn tốt nhất rõ ràng để giúp các tổ chức cung cấp các dịch vụ nhất quán và mạnh mẽ, tiếp tục phát triển theo nhu cầu của người dùng. Các lợi ích dự kiến của ISO/IEC 20000-1:2018 bao gồm: 

► Đưa quản lý dịch vụ và cung cấp dịch vụ vào trung tâm của doanh nghiệp của bạn

Tiêu chuẩn cập nhật giúp đảm bảo rằng việc quản lý dịch vụ được tích hợp và phù hợp với các chiến lược kinh doanh của tổ chức bạn. Trọng tâm chiến lược này sẽ dẫn đến việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống quản lý dịch vụ (SMS), làm cho nó hiệu quả hơn cho bạn và khách hàng của bạn.

► Theo dõi các xu hướng thay đổi trong quản lý dịch vụ

Quản lý dịch vụ và cung cấp dịch vụ đang thay đổi liên tục. Tiêu chuẩn quốc tế cần phát triển để cho phép các xu hướng của ngày hôm nay và ngày mai vẫn có thể áp dụng cho ISO/IEC 20000-1. Tiêu chuẩn đã được cập nhật theo một số cách để thực hiện điều này. Các yêu cầu bây giờ tập trung vào những gì phải làm và không phải làm như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng các phương pháp khác nhau với ISO/IEC 20000-1 như ITIL.

Việc hàng hóa hóa dịch vụ có nghĩa là không phải lúc nào cũng có thể hoặc mong muốn, thỏa thuận một số mặt hàng với khách hàng. Ví dụ, đồng ý một định nghĩa về một thay đổi khẩn cấp. Do đó, một số thay đổi đã được thực hiện đối với các yêu cầu để cho phép các dịch vụ hàng hóa.

► Tài liệu ít quy định hơn

Bản cập nhật đã giảm bớt các yêu cầu về tài liệu và thủ tục, điều này sẽ mang lại tính linh hoạt cao hơn, giúp dễ dàng áp dụng cho bất kỳ hệ thống quản lý dịch vụ nào.

Cho phép tích hợp các hệ thống quản lý

Nó áp dụng cấu trúc cấp cao mới áp dụng cho tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO mới, giúp việc triển khai hệ thống quản lý tích hợp dễ dàng hơn nhiều. Các tích hợp thường thấy nhất với ISO/IEC 20000-1 là với ISO 9001, chất lượng và ISO/IEC 27001, bảo mật thông tin.

Cho phép chuyển đổi suôn sẻ từ ấn bản 2011 sang ấn bản sửa đổi

Nỗ lực và đầu tư vào hệ thống quản lý dịch vụ hiện tại của bạn không hề lãng phí. Có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng. Có một số yêu cầu mới, một số yêu cầu được đơn giản hóa và nhiều yêu cầu hiện có vẫn còn.

 

Hình 1: Hệ thống quản lý dịch vụ (SMS)

ISO/IEC 20000-1: 2018 dựa trên Phụ lục SL - cấu trúc cấp cao mới của ISO (HLS) mang đến một khuôn khổ chung cho tất cả các hệ thống quản lý. Điều này giúp duy trì tính nhất quán và điều chỉnh các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác nhau bằng cách cung cấp các điều khoản phụ phù hợp trong cấu trúc cấp cao và áp dụng thuật ngữ chung cho tất cả các tiêu chuẩn.

 

Bài viết liên quan