Cổng thông tin tra cứu chứng nhận

Thông tin chứng nhận
Tên khách hàng:
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HẢO
Địa chỉ:
Trụ sở: Ấp Hải Hưng, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An, Việt Nam.
Mã số chứng chỉ:
9199293403326
Tiêu chuẩn:
ISO 22000:2018
Phạm vi chứng nhận:
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO. (MÃ NGÀNH: CII, FI). Mở rộng: Nuôi trồng và chế biến nấm đông trùng hạ thảo; Sản xuất và kinh doanh rượu đông trùng hạ thảo. (Mã ngành: CII, CIV, FI).
Tình trạng:
còn hiệu lực (15/07/2021- 21/12/2023)
Certification Information
Company name:
PHAM VAN HAO BUSINESS HOUSEHOLDS
Address:
Head office: Hai Hung Village, Tan Lap Commune, Tan Thanh District, Long An Province, Vietnam.
Certification Code:
9199293403326
Standard:
ISO 22000:2018
Field of certification:
PRODUCING AND TRADING IN CORDYCEPS. (CATEGORY: CII, FI). Extend: Cultivation and processing of cordyceps mushrooms; Producing and trading of cordyceps wine. (Category: CII, CIV, FI).
Status:
valided
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HẢO PHAM VAN HAO BUSINESS HOUSEHOLDS
icon messenger icon zalo icon phone
ajax-loader