0976.389.199
Hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Chứng nhận hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Chứng nhận hợp chuẩn thang máy theo: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

Chứng nhận hợp chuẩn thiết bị nâng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 về thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.