Hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Chứng nhận hợp chuẩn thang máy, thiết bị nâng

Chứng nhận hợp chuẩn thang máy theo: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng.

Chứng nhận hợp chuẩn thiết bị nâng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:2005 về thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.