0976.389.199
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Một cuốn sổ tay mới để đi kèm với ISO 22000 vừa được xuất bản.

Giữ cho thực phẩm an toàn liên quan đến nỗ lực tổng hợp của mỗi bên liên quan tham gia vào hoạt động trong chuỗi sản xuất thực phẩm, từ nông trại đến phân phối lên bàn ăn. Điều đó có nghĩa là mọi người cần phải nói cùng một ngôn ngữ và tuân thủ các quy tắc giống nhau. ISO 22000 là tài liệu tham khảo được quốc tế chấp thuận trong ngành thực phẩm và hiện nay hướng dẫn mới vừa được xuất bản để giúp người dùng tận dụng tối đa.

Đặc điểm của an toàn thực phẩm là không có các mối nguy từ thực phẩm tại điểm tiêu thụ. Những mối nguy này có thể xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của chuỗi thực phẩm, do đó cần phải có các biện pháp kiểm soát đầy đủ trong toàn bộ mạng lưới. An toàn thực phẩm được đảm bảo thông qua nỗ lực tổng hợp của tất cả các bên tham gia vào chuỗi thực phẩm, từ nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhà sản xuất chính đến nhà sản xuất thực phẩm, nhà vận chuyển, bảo quản và nhà thầu phụ, cho đến các cửa hàng bán lẻ và dịch vụ thực phẩm. Những tổ chức này làm việc cùng với các tổ chức liên quan như nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất làm sạch, phụ gia và thành phần, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ. 
ISO 22000: 2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm, được quốc tế công nhận là tài liệu liên quan nhất hỗ trợ việc phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Tiêu chuẩn quốc tế xác định những gì một tổ chức cần phải làm để chứng minh khả năng của mình trong việc kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm và đảm bảo rằng các sản phẩm thực phẩm là an toàn để tiêu dùng. Điều này cho phép các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thực phẩm một cách tự tin trong toàn bộ chuỗi cung ứng.  
Được ủy quyền bởi các chuyên gia từ SC 17, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, một tiểu ban của ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34 của ISO, Sản phẩm thực phẩm, tiêu chuẩn này bao gồm kiến ​​thức mới nhất về an toàn chuỗi thực phẩm để hỗ trợ các tổ chức phát triển một FSMS hiệu quả.

Cuốn sổ tay mới ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Hướng dẫn thực hành cung cấp thông tin chuyên sâu và thiết thực để giúp các tổ chức triển khai hiệu quả hơn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) phù hợp với ISO 22000:2018.

Có một hệ thống như vậy có thể mang lại những lợi ích to lớn cho bất kỳ tổ chức nào liên quan đến sản xuất thực phẩm, vì nó có thể giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và gây hại cho người tiêu dùng cuối cùng. Tuy nhiên, việc đưa nó vào đúng vị trí không phải lúc nào cũng là một công việc đơn giản và có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Sổ tay mới này được thiết kế để giúp ngành thực phẩm chuẩn bị tốt hơn cho việc triển khai FSMS theo các yêu cầu của ISO 22000:2018 bằng cách hướng dẫn họ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, do đó làm cho quy trình trơn tru và hiệu quả hơn.

ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Hướng dẫn thực hành cũng cung cấp thông tin về quy trình chứng nhận, sẽ hữu ích cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm cách đạt được chứng nhận hoặc muốn tìm hiểu về quy trình chứng nhận ISO 22000.

 

Bài viết liên quan