0976.389.199
ISO – Giải pháp cho hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo

ISO – Giải pháp cho hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo

Tất cả chúng ta đều biết rằng, khi dân số thế giới tăng lên, mọi người đều có vai trò quan trọng trong việc sử dụng tài nguyên của chúng ta theo một cách có hiệu quả nhất. Và tiêu chuẩn ISO là một trong những giải pháp cho hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo đã được chứng minh. Kể từ khi ra đời cho đến nay, ISO đã thực hiện tốt nhất vai trò của mình và trở thành một công cụ mạnh mẽ để hành động trước những thách thức của toàn cầu.

Như chúng ta đã biết, năng lượng là tài nguyên thiết yếu cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người. Chính vì vậy, hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thế giới cũng như giúp giảm tới 40% lượng khí thải carbon vào năm 2050. Đây được xem là chìa khóa cho một tương lai xã hội, kinh tế và môi trường phát triển bền vững. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực và phối hợp của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Vậy đâu là giải pháp thích hợp cho vấn đề này? 

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO được phát triển với tất cả các bên liên quan: ngành công nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng. Họ đại diện cho sự đồng thuận toàn cầu về thực tiễn công nghệ tốt nhất có thể được thực hiện ở mọi nơi. Các tiêu chuẩn ISO giúp thúc đẩy và phổ biến các giải pháp sáng tạo ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Do đó, có thể thấy, ISO là công cụ mạnh mẽ để hành động trước những thách thức của toàn cầu.

Trong tổng số hơn 19 500 tiêu chuẩn ISO đã được công bố, có hơn 155 tiêu chuẩn liên quan đến hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, bên cạnh đó còn có nhiều tiêu chuẩn khác đang được phát triển. Chúng bao gồm các chủ đề chung như quản lý năng lượng, tiết kiệm năng lượng, cũng như các giải pháp cụ thể của ngành cho các tòa nhà, CNTT và thiết bị gia dụng, quy trình công nghiệp và giao thông vận tải trong số những giải pháp khác. Các tiêu chuẩn ISO về năng lượng tái tạo đề cập đến các chủ đề như năng lượng sinh học, nhiên liệu sinh học và năng lượng mặt trời.

Do đó, các tổ chức có thể sử dụng các tiêu chuẩn ISO về năng lượng và năng lượng tái tạo để cam kết bền vững, tiết kiệm chi phí cũng như cải thiện toàn bộ hoạt động liên quan đến năng lượng của tổ chức.

Ngoài ra, ISO còn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quan trọng trong lĩnh vực năng lượng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) và Tổ chức Đánh giá Hiệu quả (EVO), cũng như các tổ chức ngành như Ủy ban Quốc tế về Chiếu sáng (CIE).

Chính vì vậy, các tiêu chuẩn ISO là một giải pháp tốt mà các tổ chức, doanh nghiệp nên cân nhắc và lựa chọn. 

 

Bài viết liên quan