0976.389.199
ISO 10137:2007 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Khả năng sử dụng của các tòa nhà và lối đi chống lại rung động

ISO 10137:2007 - Căn cứ để thiết kế kết cấu - Khả năng sử dụng của các tòa nhà và lối đi chống lại rung động

Tiêu chuẩn ISO 10137:2007 đưa ra các khuyến nghị về việc đánh giá khả năng phục vụ chống lại các rung động của các tòa nhà và lối đi trong các tòa nhà hoặc kết nối chúng với nhau hoặc bên ngoài các tòa nhà.

Tiêu chuẩn ISO 10137:2007 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 10137:2007 miễn phí tại đây!

 

Bài viết liên quan