0976.389.199
ISO 11212-3:1997 - Tinh bột và các sản phẩm có nguồn gốc - Hàm lượng kim loại nặng - Phần 3: Xác định hàm lượng chì bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử có điện hóa nguyên tử

ISO 11212-3:1997 - Tinh bột và các sản phẩm có nguồn gốc - Hàm lượng kim loại nặng - Phần 3: Xác định hàm lượng chì bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử có điện hóa nguyên tử

Tiêu chuẩn ISO 11212-3:1997 quy định phương pháp xác định hàm lượng chì của tinh bột, bao gồm cả các dẫn xuất và các sản phẩm phụ, bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử với nguyên tử hóa điện nhiệt. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO 11212-3:1997

1. Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chì của tinh bột, bao gồm cả các dẫn xuất và các sản phẩm phụ, bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử với nguyên tử hóa điện nhiệt.

Số lượng các thông số cho quy trình liên quan đến nguyên tử hóa điện nhiệt lớn hơn nhiều so với trong ngọn lửa nguyên tử hóa; do đó không thể đề xuất một phương pháp toàn diện có khả năng đảm bảo đạt được kết quả trên tất cả các loại thiết bị hiện có. Do đó, mỗi nhà phân tích nên tối ưu hóa các điều kiện sử dụng bộ máy của mình trên cơ sở hướng dẫn chung hoặc riêng.

2. Định nghĩa

Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, định nghĩa sau được áp dụng.

2.1 Hàm lượng chì: Lượng chì được xác định phù hợp với các điều kiện quy định trong phương pháp này và được biểu thị bằng chì (Pb), tính bằng microgam trên kilogam sản phẩm khi nhận được.

3. Nguyên tắc

Phân hủy ướt chất nền hữu cơ. Tiêm một phần nhỏ của mẫu đã phân hủy, với sự có mặt của chất nền sửa đổi, vào lò của một máy quang phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tử hóa điện nhiệt.

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 283,3 nm.

Xác định nồng độ chì trong mẫu bằng đường chuẩn.

 

Quý doanh nghiệp có thể tham khảo hoặc tải tài liệu về ISO 11212-3:1997 tại đây. Mọi thắc mắc về tiêu chuẩn ISO 11212-3:1997, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất! 

> Xem thêm các áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cách đạt chứng nhận ISO 22000 từ chuyên gia cao cấp trong ngành thực phẩm tại đây.

Bài viết liên quan