0976.389.199
ISO 12122-2:2014 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 2: Gỗ xẻ

ISO 12122-2:2014 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 2: Gỗ xẻ

Tiêu chuẩn ISO 12122-2:2014 đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ các kết quả thử nghiệm trên một mẫu thử rút ra từ một tập hợp chuẩn được xác định rõ của gỗ xẻ. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO 12122-2:2014

TCVN 11206-2:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 12122-2:2014.

TCVN 11206-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11206 (ISO 12122), Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng, gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 11206-1:2015 (ISO 12122-1:2014), Phần 1: Yêu cầu cơ bản.

- TCVN 11206-2:2015 (ISO 12122-2:2014), Phần 2: Gỗ xẻ.

Giới thiệu chung 

Tiêu chuẩn ISO 12122-2:2014 đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ các kết quả thử nghiệm trên một mẫu thử rút ra từ một tập hợp chuẩn được xác định rõ của gỗ xẻ. Giá trị đặc trưng là ước lượng của một tính chất của tập hợp chuẩn với mức độ tin cậy thích hợp được quy định trong trong tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này được sử dụng kết hợp với TCVN 11206-1 (ISO 12122-1).

Tiêu chuẩn này cho phép đánh giá các giá trị đặc trưng dựa trên thử nghiệm các mẫu thử gỗ xẻ có kích cỡ dùng trong thương mại.

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với gỗ xẻ kết cấu. Trong một vài trường hợp, các giá trị đặc trưng được xác định theo tiêu chuẩn này có thể sửa đổi để trở thành giá trị thiết kế.

Tiêu chuẩn này có các Phụ lục sau:

Phụ lục A đưa ra các giải thích đối với tiêu chuẩn này.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các giá trị đặc trưng được tính từ các giá trị thử nghiệm đối với tập hợp đã xác định của các sản phẩm gỗ xẻ.

Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp để xác định:

a) giá trị đặc trưng của các tính chất dựa trên giá trị trung bình, và

b) giá trị đặc trưng của các tính chất ứng với giá trị phân vị chuẩn thứ 5.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11206-1 (ISO 12122-1), Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

 

Download tài liệu ISO 12122-2:2014 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 12122-2:2014 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan