0976.389.199
ISO 12122-3:2016 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 3: Gỗ ghép thanh dán

ISO 12122-3:2016 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 3: Gỗ ghép thanh dán

Tiêu chuẩn ISO 12122-3:2016 đưa ra các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các sản phẩm gỗ dán nhiều lớp, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO 12122-3:2016 

1 Phạm vi

ISO 12122-3:2016 đưa ra các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các sản phẩm gỗ nhiều lớp dán, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Nó trình bày các phương pháp để xác định

a) giá trị đặc trưng của các thuộc tính dựa trên giá trị trung bình, và

b) giá trị đặc trưng của các thuộc tính dựa trên phân vị thứ 5.

CHÚ THÍCH: Phụ lục B cung cấp thông tin về các phương pháp đã được sử dụng thành công để ước tính các giá trị đặc trưng của các sản phẩm gỗ nhiều lớp được dán từ các đặc tính của các tấm gỗ.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn mực trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 8375, Cấu trúc gỗ - Gỗ dán keo - Phương pháp thử để xác định các tính chất cơ lý

ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong ISO 12122-1 và ISO 12578 được áp dụng.

Tài liệu ISO 12122-3:2016 bản PDF

Download tài liệu ISO 12122-3:2016 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 12122-3:2016 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan