0976.389.199
ISO 12122-4:2017 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 4: Sản phẩm gỗ kỹ thuật

ISO 12122-4:2017 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 4: Sản phẩm gỗ kỹ thuật

ISO 12122-4:2017 cung cấp các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các sản phẩm gỗ đã qua xử lý kỹ thuật được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO 12122-4:2017 

Giới thiệu chung 

Tài liệu này đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ các kết quả thử nghiệm trên một mẫu được lấy từ một quần thể sản phẩm gỗ đã qua xử lý kỹ thuật được xác định rõ ràng. Giá trị đặc trưng là ước tính thuộc tính của tổng thể tham chiếu với mức độ tin cậy nhất quán được quy định trong tiêu chuẩn.

Tài liệu này được thiết kế để sử dụng cùng với ISO 12122-1.

Tài liệu này cho phép đánh giá các giá trị đặc trưng khi thử nghiệm trên các sản phẩm gỗ được chế biến thương mại.

Trong một số trường hợp, các giá trị đặc trưng được xác định theo tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi để trở thành giá trị thiết kế.

Tài liệu có các phụ lục sau:

- Phụ lục A trình bày một bình luận về tài liệu này;

- Phụ lục B trình bày thông tin về các phương pháp tính toán các giá trị đặc trưng từ các đặc tính của thành phần.

Phạm vi

Tài liệu này cung cấp các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các sản phẩm gỗ đã qua xử lý kỹ thuật được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Tài liệu này trình bày các phương pháp xác định

a) giá trị đặc trưng của các thuộc tính vật liệu, trong đó đặc tính xác định được nhân với một tham số hình học để cho ra khả năng thành phần hoặc độ cứng của thành phần, hoặc

b) giá trị đặc trưng của các thuộc tính thành phần trực tiếp, trong đó đặc tính được xác định là công suất thành phần hoặc độ cứng của thành phần.

Tài liệu này trình bày các phương pháp xác định

a) giá trị đặc trưng của các thuộc tính dựa trên giá trị trung bình, và

b) giá trị đặc trưng của các thuộc tính dựa trên phân vị thứ 5.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12122-1: 2014, Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO 12122-1 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1

sản phẩm gỗ thiết kế

mặt hàng được sản xuất từ gỗ, cụ thể là ván ép, ván sợi định hướng, dầm chữ I, gỗ veneer nhiều lớp hoặc kết cấu vách ngăn cách nhiệt

CHÚ THÍCH 1: Các sản phẩm này được định nghĩa trong ISO 12465, ISO 16894, ISO 22389-1, ISO 22390 và ISO 22452.

Tài liệu ISO 12122-4:2017 bản PDF

 

Download tài liệu ISO 12122-4:2017 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 12122-4:2017 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan