0976.389.199
ISO 12122-5:2018 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 5: Kết nối cơ học

ISO 12122-5:2018 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 5: Kết nối cơ học

ISO 12122-5:2018 cung cấp các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các kết nối cơ học giữa các thành phần gỗ, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm quy mô đầy đủ. Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tiêu chuẩn ISO 12122-5:2018

Giới thiệu chung 

Tiêu chuẩn ISO 12122-5:2018 đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ các kết quả thử nghiệm trên một mẫu được lấy từ một tập hợp tham chiếu được xác định rõ ràng về các kết nối. Giá trị đặc trưng là ước tính thuộc tính của tổng thể tham chiếu với mức độ tin cậy nhất quán được quy định trong tài liệu này.

Tài liệu này được thiết kế để sử dụng cùng với ISO 12122-1.

Tài liệu này cho phép đánh giá các giá trị đặc trưng từ thử nghiệm trên các kết nối được thực hiện với các thành phần thương mại.

Trong một số trường hợp, các giá trị đặc trưng được xác định theo tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi để trở thành giá trị thiết kế.

Phạm vi

Tài liệu này cung cấp các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một quần thể xác định của các kết nối cơ học giữa các thành phần gỗ, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm quy mô đầy đủ.

Nó trình bày các phương pháp để xác định:

a) mô đun trượt của các kết nối cơ khí;

b) độ bền đặc trưng của các mối nối chịu tải đơn điệu hoặc tải tuần hoàn.

Các kết nối dán được loại trừ khỏi phạm vi của tài liệu này.

CHÚ THÍCH 1: Giả định rằng chế độ hư hỏng là giống nhau đối với tất cả các mẫu thử trong mẫu.

CHÚ THÍCH 2: Khi có một số lượng nhỏ các kết quả thử nghiệm, ISO 12122-6 được sử dụng để xác định giá trị trung bình và giá trị phân vị thứ 5.

CHÚ THÍCH 3: Chú thích đầy đủ thông tin cho các điều khoản của tài liệu này có thể được tìm thấy trong Phụ lục A.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 6891, Kết cấu gỗ - Mối ghép được chế tạo bằng ốc vít cơ khí - Nguyên tắc chung để xác định các đặc tính cường độ và biến dạng

ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

ISO 16670, Kết cấu gỗ - Mối ghép được làm bằng ốc vít cơ khí - Phương pháp thử tuần hoàn đảo ngược bán tĩnh

Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

3.1

kết nối cơ học

lắp ráp một hoặc nhiều thành phần gỗ được kết nối trực tiếp với nhau hoặc kết nối với nhau với các thành phần làm từ vật liệu khác

CHÚ THÍCH 1: Các vật liệu khác bao gồm chốt thép, bu lông, đinh, vít, đầu nối cắt và tấm.

3.2

tải thử nghiệm

tải trọng đỉnh đạt được đối với mỗi mẫu thử cho cả thử nghiệm đơn âm và thử nghiệm chu kỳ

3,3

dịch chuyển cuối cùng

chuyển vị liên quan đến tải trọng lớn nhất hoặc tải trọng đỉnh hoặc tải trọng cuối cùng, Fmax, được xác định theo ISO 16670

Thư mục

[1] ISO 8969, Kết cấu gỗ - Thử nghiệm chốt và mối nối tấm kim loại đục lỗ

[2] ISO 8970, Kết cấu gỗ - Kiểm tra các mối nối được làm bằng ốc vít cơ học - Yêu cầu đối với mật độ gỗ

[3] ISO 10984-1, Kết cấu gỗ - Chốt kiểu chốt hạ - Phần 1: Xác định mômen chảy

[4] ISO 10984-2, Kết cấu gỗ - Chốt kiểu chốt hạ - Phần 2: Xác định độ bền nhúng

[5] ISO 13061-2, Các tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử đối với các mẫu gỗ nhỏ trong suốt - Phần 2: Xác định khối lượng riêng để thử cơ lý

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 12122-5:2018 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan