0976.389.199
ISO 12122-6:2017 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 6: Các cấu kiện và cụm lớn

ISO 12122-6:2017 về Kết cấu gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 6: Các cấu kiện và cụm lớn

ISO 12122-6:2017 quy định các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một tập hợp xác định của các thành phần và cụm lớn, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Tiêu chuẩn ISO 12122-6:2017

ISO 12122-6:2017 đưa ra một khuôn khổ để thiết lập các giá trị đặc trưng từ kết quả thử nghiệm trên một mẫu được lấy từ một tập hợp tham chiếu được xác định rõ ràng của các bộ phận và cụm lớn. Giá trị đặc trưng là ước tính thuộc tính của tổng thể tham chiếu với mức độ tin cậy nhất quán được quy định trong tiêu chuẩn.

Tài liệu này sẽ được sử dụng cùng với ISO 12122-1.

Vì tài liệu này dành riêng cho các thành phần và cụm lắp ráp lớn, nên nó phải giải quyết một vấn đề thống kê cụ thể, đó là các giá trị đặc trưng phải được rút ra từ một số lượng rất nhỏ các kết quả thử nghiệm.

Trong một số trường hợp, các giá trị đặc trưng được xác định theo tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi để trở thành giá trị thiết kế.

Phụ lục A trình bày một bình luận về các điều khoản trong tài liệu này.

Phụ lục B trình bày các ví dụ về việc sử dụng các phương pháp thống kê.

1 Phạm vi

Tài liệu này quy định các phương pháp xác định các giá trị đặc trưng cho một tập hợp xác định của các thành phần và cụm lớn, được tính toán từ các giá trị thử nghiệm.

Nó thiết lập hai phương pháp để xác định các giá trị đặc trưng:

a) tính toán trực tiếp từ các giá trị thử nghiệm;

b) tính toán từ mô hình điện trở, trước hết được hiệu chuẩn từ kết quả thử nghiệm, bao gồm cả tính toán các điều kiện sai số.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12122-1, Cấu trúc gỗ - Xác định các giá trị đặc trưng - Phần 1: Yêu cầu cơ bản

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

3.1

các thành phần và cụm lắp ráp lớn

các bộ phận của kết cấu gỗ bao gồm ít nhất hai phần, được lắp ráp với nhau bằng các mối nối

Thư mục

[1] ISO 13910, Cấu trúc gỗ - Gỗ phân cấp độ bền - Phương pháp thử các đặc tính cấu trúc

[2] ISO 18402, Kết cấu gỗ - Kết cấu mái bằng tấm cách nhiệt - Phương pháp thử

[3] ISO 19049, Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Thử tải tĩnh đối với các màng ngang bao gồm sàn và mái

[4] ISO 21581, Kết cấu gỗ - Phương pháp thử tải ngang tĩnh và tuần hoàn đối với tường chịu cắt

[5] ISO 22452, Kết cấu gỗ - Kết cấu vách ngăn cách nhiệt - Phương pháp thử

[6] EN 1990, Eurocode 0 - Cơ sở thiết kế kết cấu

Tài liệu ISO 12122-6:2017 bản PDF

 

Download tiêu chuẩn ISO 12122-6:2017 miễn phí tại đây!

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn ISO 12122-6:2017 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan