0976.389.199
ISO 12494:2017 - Sự đóng băng trong khí quyển của các cấu trúc

ISO 12494:2017 - Sự đóng băng trong khí quyển của các cấu trúc

ISO 12494: 2017 mô tả các nguyên tắc chung của việc xác định tải trọng băng trên các kết cấu thuộc loại được liệt kê trong điều khoản này.

1. Giới thiệu

Tài liệu này mô tả các hoạt động của băng và có thể được sử dụng trong thiết kế các loại cấu trúc nhất định.

Nó nên được sử dụng cùng với ISO 2394 và cũng kết hợp với các tiêu chuẩn CEN có liên quan.

Tài liệu này khác ở một số khía cạnh so với các Tiêu chuẩn Quốc tế khác, vì chủ đề này ít được biết đến và thông tin sẵn có không đầy đủ. Do đó, nó chứa nhiều giải thích hơn bình thường, cũng như các mô tả và khuyến nghị bổ sung trong các phụ lục.

Các nhà thiết kế có thể thấy rằng họ có thông tin tốt hơn về một số chủ đề cụ thể so với những thông tin có sẵn từ tài liệu này. Điều này có thể đúng, đặc biệt là trong tương lai. Tuy nhiên, họ nên hết sức cẩn thận không chỉ sử dụng một phần tài liệu này một phần mà chỉ sử dụng toàn bộ.

Mục đích chính của tài liệu này là khuyến khích các nhà thiết kế suy nghĩ về khả năng tích tụ băng trên một cấu trúc và hành động sau đó.

Khi có thêm thông tin về bản chất của đóng băng trong khí quyển trong những năm tới, nhu cầu cập nhật tài liệu này dự kiến ​​sẽ cấp bách hơn bình thường.

Hướng dẫn được đưa ra như một LƯU Ý, sau văn bản mà nó là phần bổ sung. Nó được phân biệt với văn bản bằng kiểu chữ nhỏ hơn. Hướng dẫn này bao gồm một số thông tin và giá trị có thể hữu ích trong quá trình thiết kế thực tế và thể hiện các kết quả chưa đủ chắc chắn cho tài liệu này, nhưng có thể hữu ích trong nhiều trường hợp cho đến khi có thông tin tốt hơn trong tương lai.

Do đó, các nhà thiết kế được hoan nghênh sử dụng thông tin từ các ghi chú hướng dẫn, nhưng họ nên biết về mục đích sử dụng cũng như các kết quả sắp tới của các cuộc điều tra và / hoặc phép đo mới.

2. Phạm vi

Tài liệu này mô tả các nguyên tắc chung của việc xác định tải trọng băng trên các kết cấu thuộc loại được liệt kê trong điều này.

Trong trường hợp một cấu trúc nhất định không được đề cập trực tiếp bởi tiêu chuẩn này hoặc tiêu chuẩn hoặc khuyến nghị khác, các nhà thiết kế có thể sử dụng các ý định của tài liệu này. Tuy nhiên, người dùng có trách nhiệm xem xét cẩn thận khả năng áp dụng của tài liệu này đối với cấu trúc được đề cập.

Việc sử dụng thực tế tất cả dữ liệu trong tài liệu này dựa trên kiến ​​thức nhất định về địa điểm của cấu trúc. Thông tin về mức độ đóng băng “bình thường” (= lớp băng) cho trang web được đề cập sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, đối với nhiều khu vực, không có sẵn thông tin.

Ngay cả trong những trường hợp như vậy, tài liệu này vẫn có thể hữu ích vì các nhà khí tượng học địa phương hoặc những người có kinh nghiệm khác có thể, về mặt an toàn, ước tính một lớp băng thích hợp. Sử dụng ước tính như vậy trong thiết kế kết cấu sẽ dẫn đến kết cấu an toàn hơn nhiều so với thiết kế mà không có bất kỳ sự cân nhắc nào đối với các vấn đề do băng.

Chú ý:  Điều cực kỳ quan trọng là phải thiết kế cho một ít đá thay vì không đá, và sau đó câu hỏi liệu lượng đá có chính xác không ít quan trọng hơn. Đặc biệt, tác động của gió có thể tăng lên đáng kể do cả diện tích tiếp xúc đều tăng và hệ số cản tăng.

Tài liệu này được thiết kế để sử dụng trong việc xác định khối lượng băng và tải trọng gió trên kết cấu băng đối với các loại kết cấu sau:

- cột buồm;

- tháp;

- ăng ten và cấu trúc ăng ten;

- dây cáp, dây văng, dây thừng, v.v ...;

- đường dây (đường ray cáp);

- cấu trúc cho thang máy trượt tuyết;

- các tòa nhà hoặc các bộ phận của chúng có khả năng đóng băng;

- tháp cho các loại công trình đặc biệt như đường dây tải điện, tuabin gió, v.v.

Đóng băng khí quyển trên các đường dây điện trên không tuân theo các tiêu chuẩn của IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế).

Tài liệu này được thiết kế để sử dụng cùng với ISO 2394.

CHÚ THÍCH: Một số kiểu kết cấu điển hình đã được đề cập, nhưng các kiểu kết cấu khác cũng có thể được các nhà thiết kế cân nhắc bằng cách suy nghĩ xem kiểu kết cấu nào nhạy cảm với băng không lường trước được và hành động sau đó.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, chỉ các bộ phận của cấu trúc được thiết kế để tải băng vì chúng dễ bị băng không lường trước được hơn là toàn bộ cấu trúc.

Ngay cả khi đường dây điện trên không thuộc tiêu chuẩn IEC, nhà thiết kế có thể sử dụng tài liệu này cho các kết cấu cột với đường dây trên không (không thuộc tiêu chuẩn IEC) nếu họ muốn.

Download tài liệu miễn phí tại đây!

3. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 2394: 2015, Nguyên tắc chung về độ tin cậy đối với kết cấu.

Bài viết liên quan