0976.389.199
ISO 12567-1:2010 / COR 1:2010 về Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định độ truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Hoàn thiện cửa sổ và cửa ra vào - Sơ đồ kỹ thuật 1

ISO 12567-1:2010 / COR 1:2010 về Hiệu suất nhiệt của cửa sổ và cửa ra vào - Xác định độ truyền nhiệt bằng phương pháp hộp nóng - Phần 1: Hoàn thiện cửa sổ và cửa ra vào - Sơ đồ kỹ thuật 1

ISO 12567-1:2010 / COR 1:2010 quy định phương pháp đo độ truyền nhiệt của hệ thống cửa đi hoặc cửa sổ. Nó có thể áp dụng cho tất cả các hiệu ứng của khung, tấm chắn, cửa chớp, rèm, màn che, tấm, lá cửa và phụ kiện.

Tiêu chuẩn ISO 12567-1:2010 / COR 1:2010

Tiêu chuẩn kỹ thuật 1 đến ISO 12567-1:2010 do Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 163 biên soạn, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng , Tiểu ban SC 1, Phương pháp thử và đo lường .

Trang 3, Bảng 2

Thay thế chỉ số dưới dạng chữ thường “in” bằng chữ hoa “IN”.

Trang 14, 6.2.2.2

Thay thế Phương trình (1) bằng phương trình sau:

mml_m1

Trang 17, 6.4

Thay thế phương trình (14) bằng phương trình sau:

mml_m2

Trang 20, A.3

Thay thế phương trình (A.2) bằng phương trình sau:

θ r  =  θ b

Trang 20, A.3

Trong Phương trình (A.6) và (A.7), thay dấu ngoặc đơn in nghiêng bằng dấu ngoặc thẳng đứng.

Trang 48 đến 50, F.9.1 đến F.9.2

Đánh số lại Phương trình (F.12) thành Phương trình (F.15), và sau đó đánh số lại các phương trình tiếp theo cho phù hợp.

Trang 49, F.9.1

Trong đoạn thứ tám, thay thế “Sự truyền nhiệt sang sườn này cho một tấm bao quanh có độ dày nhất định có thể thu được bằng Công thức (F.14)” bằng “Sự truyền nhiệt cho tấm bao quanh có độ dày nhất định này có thể thu được bằng Công thức (F.17) ”.

Trang 49, F.9.1

Thay thế đoạn cuối cùng bằng đoạn sau:

Sự khác biệt giữa Phương trình (F.18) và (F.19) là do nhiệt độ đo sáng và khí hậu khác nhau được sử dụng trong ASTM C 1199 và phần này của ISO 12567 .

Trang 49, F.9.1

Thay thế Phương trình (F.15) bằng phương trình sau:

Φ FL, sp; ASTM  = 40,798 - 0,847 5 ngày sp  + 0,004 4 ngày sp 2 … (0 <  d sp  <102,2 mm)

Trang 50, F.9.2

Trong đoạn thứ tư, hãy thay thế “Giá trị này nằm trong phạm vi độ không đảm bảo đo thực nghiệm [1,505 đến 1,691 W / (m 2 · K)] đã cho trong Công thức (F.18) và chỉ chênh lệch 0,16% so với giá trị đo được.” với “Giá trị này nằm trong phạm vi độ không đảm bảo đo thực nghiệm [1,505 đến 1,691 W / (m 2 · K)] được đưa ra trong Công thức (F.20) và chỉ chênh lệch 0,16% so với giá trị đo được.”

Trên đây là những thông tin cơ bản về tiêu chuẩn ISO 12567-1:2010 / COR 1:2010 mà ISOCERT muốn giới thiệu đến Quý bạn đọc. Hy vọng sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này. Mọi thắc mắc và giải đáp vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline 0976.389.199 để được hỗ trợ tận tình và chi tiết nhất!

 

Bài viết liên quan