0976.389.199
ISO 12570:2000 về Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định độ ẩm bằng cách sấy khô ở nhiệt độ cao

ISO 12570:2000 về Hiệu suất hạ nhiệt của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định độ ẩm bằng cách sấy khô ở nhiệt độ cao

ISO 12570:2000 áp dụng cho các vật liệu xốp thấm nước, quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng nước tự do của vật liệu xây dựng bằng cách sấy khô ở nhiệt độ cao. Tiêu chuẩn không quy định phương pháp lấy mẫu.

Tiêu chuẩn ISO 12570:2000

Giới thiệu

Độ ẩm của vật liệu có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như

- một phần của phương pháp thử đối với đặc tính liên quan đến độ ẩm của vật liệu;

- để mô tả trạng thái của vật liệu;

- để so sánh độ ẩm thực tế với độ ẩm tới hạn hoặc an toàn hoặc để đánh giá sự phân bố độ ẩm.

Các mẫu thử, số lượng, kích thước và cách chuẩn bị có thể được quy định trong các tiêu chuẩn sản phẩm liên quan cho các loại vật liệu khác nhau.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 12570:2000 áp dụng cho các vật liệu xốp thấm nước, quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng nước tự do của vật liệu xây dựng bằng cách sấy khô ở nhiệt độ cao. Tiêu chuẩn không quy định phương pháp lấy mẫu.

2 Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn Châu Âu này kết hợp bằng cách tham khảo ngày tháng hoặc không ghi ngày tháng, các điều khoản từ các ấn phẩm khác. Các tài liệu tham khảo quy chuẩn này được trích dẫn ở những vị trí thích hợp trong văn bản và các ấn phẩm được liệt kê sau đây. Đối với các tài liệu tham khảo ngày tháng, các sửa đổi hoặc sửa đổi tiếp theo của các ấn phẩm này chỉ áp dụng cho Tiêu chuẩn Châu Âu này khi được kết hợp với nó bằng cách sửa đổi hoặc bổ sung. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, áp dụng phiên bản mới nhất của ấn phẩm được đề cập.

EN ISO 9346 Cách nhiệt - Truyền khối - Định nghĩa và đại lượng vật lý (ISO 9346)

3 Định nghĩa, ký hiệu và đơn vị

3.1 Định nghĩa

Đối với mục đích của tiêu chuẩn này, các định nghĩa được đưa ra trong EN ISO 9346 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1.1

khối lượng độ ẩm theo khối lượng

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

3.1.2

độ ẩm thể tích theo thể tích

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

3.1.3

độ ẩm khối lượng theo thể tích

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

3.1.4

mật độ khô

khối lượng trên một khối lượng vật liệu khô

3.2 Ký hiệu và đơn vị

 

Biểu tượng

Số lượng

Đơn vị

NS

khối lượng của mẫu thử

kg

m 0

khối lượng mẫu thử đã khô

kg

u

khối lượng độ ẩm theo khối lượng

kg / kg

V

khối lượng mẫu thử

m 3

ψ

độ ẩm thể tích theo thể tích

m 3  / m 3

trong

độ ẩm khối lượng theo thể tích

kg / m 3

ρ 0

mật độ khô

kg / m 3

 

Xem preview tiêu chuẩn ISO 12570:2000

 

Download tài liệu ISO 12570:2000 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 12570:2000, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

Bài viết liên quan