ISO 12571:2013 về Hiệu suất nhiệt ẩm của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm

ISO 12571:2013 về Hiệu suất nhiệt ẩm của vật liệu và sản phẩm xây dựng - Xác định tính chất hút ẩm

ISO 12571:2013 quy định hai phương pháp thay thế để xác định tính chất hút ẩm của các sản phẩm và vật liệu xây dựng xốp. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn ISO 12571:2013

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 12571:2013 quy định hai phương pháp thay thế để xác định tính chất hút ẩm của các sản phẩm và vật liệu xây dựng xốp:

a) sử dụng bình hút ẩm và cốc cân (phương pháp bình hút ẩm);

b) sử dụng buồng khí hậu (phương pháp buồng khí hậu).

Phương pháp bình hút ẩm là phương pháp tham khảo.

Tiêu chuẩn này không quy định phương pháp lấy mẫu.

Có thể sử dụng các phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này để xác định độ ẩm của mẫu ở trạng thái cân bằng với không khí ở nhiệt độ và độ ẩm cụ thể.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9346, Hiệu suất nhiệt của các tòa nhà và vật liệu xây dựng - Các đại lượng vật lý để chuyển khối - Từ vựng

ISO 12570, Hiệu suất nhiệt của vật liệu xây dựng và sản phẩm - Xác định độ ẩm bằng cách làm khô ở nhiệt độ cao

3 Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và đơn vị

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO 9346 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1.1

độ ẩm cân bằng

độ ẩm của vật liệu xốp cân bằng với môi trường và độ ẩm tương đối của không khí xung quanh, ở nhiệt độ xác định

3.1.2

khối lượng độ ẩm theo khối lượng

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

3.1.3

độ ẩm thể tích theo thể tích

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

3.1.4

độ ẩm khối lượng theo thể tích

khối lượng nước bay hơi chia cho khối lượng vật liệu khô

CHÚ THÍCH 1: Khối lượng của nước được xác định bằng cách cân mẫu trước và sau khi sấy ở nhiệt độ sấy thích hợp cho đến khi đạt được khối lượng không đổi.

3.1.5

đường cong hấp thụ

đường cong được thiết lập ở một loạt các độ ẩm tương đối cân bằng tăng dần ở một nhiệt độ nhất định

3.1.6

đường cong giải hấp phụ

đường cong được thiết lập ở một loạt các độ ẩm tương đối cân bằng giảm dần ở một nhiệt độ nhất định

3.2 Ký hiệu và đơn vị

 

Biểu tượng

Số lượng

Đơn vị

NS

khối lượng của mẫu thử

kg

m 0

khối lượng mẫu thử đã khô

kg

u

khối lượng độ ẩm theo khối lượng

kg / kg

ψ

độ ẩm thể tích theo thể tích

m 3 / m 3

trong

độ ẩm khối lượng theo thể tích

kg / m 3

 

Xem preview tiêu chuẩn ISO 12571:2013

 

Download tài liệu ISO 12571:2013 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 12571:2013, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia. 

 

Bài viết liên quan