0976.389.199
ISO 12623:2011 về Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đã được định hình sẵn

ISO 12623:2011 về Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định độ hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm một phần lớp cách nhiệt đường ống đã được định hình sẵn

ISO 12623:2011 quy định thiết bị và quy trình để xác định độ hút nước ngắn hạn của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn bằng cách ngâm một phần trong nước. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tiêu chuẩn ISO 12623:2011

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 12623:2011 quy định thiết bị và quy trình để xác định độ hút nước ngắn hạn của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn bằng cách ngâm một phần trong nước. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

CHÚ THÍCH: Nó nhằm mô phỏng sự hấp thụ nước do tiếp xúc với mưa trong 24 giờ trong quá trình lắp đặt sản phẩm.

Nếu cách điện ống được cắt từ sản phẩm phẳng, thì khả năng hấp thụ nước ngắn hạn bằng cách ngâm từng phần có thể thu được từ các thử nghiệm thực hiện trên sản phẩm phẳng có các đặc tính tương tự phù hợp với EN 1609, với điều kiện là thử nghiệm được thực hiện trong hướng hút nước cao nhất.

Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị cho các sản phẩm được sử dụng để cách nhiệt thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho các sản phẩm được sử dụng trong các lĩnh vực khác.

Không có tiêu chuẩn quốc tế hiện có nào thay thế tiêu chuẩn này.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 12628, Sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định kích thước, độ vuông góc và độ tuyến tính của vật liệu cách nhiệt đường ống đúc sẵn

Xem preview tiêu chuẩn ISO 12623:2011

 

Download tài liệu ISO 12623:2011 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 12623:2011, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

 

Bài viết liên quan