0976.389.199
ISO 12624:2011 về Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của các ion clorua, florua, silicat, natri hòa tan trong nước và pH

ISO 12624:2011 về Các sản phẩm cách nhiệt cho thiết bị xây dựng và lắp đặt công nghiệp - Xác định lượng vết của các ion clorua, florua, silicat, natri hòa tan trong nước và pH

ISO 12624:2011 quy định thiết bị và quy trình để xác định lượng vết của các ion clorua, florua, silicat và natri hòa tan trong nước trong dịch chiết nước của sản phẩm. Nó cũng mô tả quy trình xác định độ pH của dịch chiết nước. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tiêu chuẩn ISO 12624:2011

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn ISO 12624:2011 quy định thiết bị và quy trình để xác định lượng vết của các ion clorua, florua, silicat và natri hòa tan trong nước trong dịch chiết nước của sản phẩm. Nó cũng mô tả quy trình xác định độ pH của dịch chiết nước. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

CHÚ THÍCH: Việc xác định các thông số này có thể phù hợp với các sản phẩm cách nhiệt được thiết kế để ứng dụng cho bề mặt thép Austenit không gỉ. Sự hiện diện của các ion clorua, florua, silicat và natri trong các điều kiện nhất định có thể ảnh hưởng đến nguy cơ nứt do ăn mòn do ứng suất. Xem Phụ lục B để biết thêm thông tin.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 10136-1, Thủy tinh và dụng cụ thủy tinh - Phân tích dung dịch chiết - Phần 1: Xác định silic điôxít bằng phép đo phổ hấp thụ phân tử

ISO 10136-2, Thủy tinh và dụng cụ thủy tinh - Phân tích dung dịch chiết - Phần 2: Xác định natri oxit và kali oxit bằng phương pháp quang phổ ngọn lửa

Xem preview tiêu chuẩn ISO 12624:2011 

 

Download tài liệu ISO 12624:2011 miễn phí tại đây!

Để xem được bản full ISO 12624:2011, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia.

 

Bài viết liên quan