ISO 14857: 2014 Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định độ thấm không khí của vật liệu xây dựng

ISO 14857: 2014 Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định độ thấm không khí của vật liệu xây dựng

TIÊU CHUẨN NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2019 VÌ VẬY PHIÊN BẢN NÀY VẪN CÒN HIỆU LỰC.

Giới thiệu

Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về thử nghiệm các vật liệu xây dựng khác nhau để xác định tính thích hợp của chúng để sử dụng làm vật liệu ngăn không khí.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định thiết bị và quy trình để xác định độ thấm không khí của vật liệu xây dựng ở các chênh lệch áp suất khác nhau và sau đó ấn định tốc độ thấm không khí ở tốc độ chênh lệch áp suất chuẩn (ΔP) là 75 Pa.

Phương pháp này nhằm mục đích kiểm tra các vật liệu độc lập với chất nền sử dụng kích thước mẫu 1 m × 1 m. Kết quả của phương pháp thử này có thể được sử dụng để xác định xem vật liệu có đủ tiêu chuẩn để hoạt động như một vật liệu ngăn không khí hay không.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 7345, Cách nhiệt - Đại lượng vật lý và định nghĩa
ISO 9229, Cách nhiệt - Từ vựng
ISO 12576-1, Cách nhiệt - Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt cho các tòa nhà - Hệ thống kiểm soát sự phù hợp - Phần 1: Sản phẩm do nhà máy sản xuất

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong ISO 7345 và ISO 9229 và những điều sau đây được áp dụng.

3.1
sự thấm không khí
tốc độ dòng khí (L / s), trên một đơn vị diện tích (m2) và trên một đơn vị chênh lệch áp suất tĩnh (Pa)

Xem bản preview tiêu chuẩn tại đây.

Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 14857: 2014, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199.

ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan