0976.389.199
ISO 15927-6: 2007 - Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 6: Chênh lệch nhiệt độ tích lũy

ISO 15927-6: 2007 - Hiệu suất giữ nhiệt của các tòa nhà - Tính toán và trình bày dữ liệu khí hậu - Phần 6: Chênh lệch nhiệt độ tích lũy

ISO 15927-6: 2007 quy định định nghĩa, phương pháp tính toán và phương pháp trình bày dữ liệu về chênh lệch nhiệt độ tích lũy, được sử dụng để đánh giá năng lượng được sử dụng để sưởi ấm không gian trong các tòa nhà. Chúng thường được biểu thị bằng độ ‑ giờ hoặc độ-ngày, và những dữ liệu như vậy thường được gọi đơn giản là "giờ độ nóng" hoặc "ngày độ nóng".

Tiêu chuẩn ISO 15927-6:2007

Giới thiệu

Chênh lệch nhiệt độ tích lũy là một dạng dữ liệu khí hậu tương đối đơn giản, hữu ích như một chỉ số về mức độ khắc nghiệt của khí hậu vì nó ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng để sưởi ấm không gian.

Tính toán hoặc ước lượng chênh lệch nhiệt độ tích lũy trong tiêu chuẩn này dựa trên khái niệm nhiệt độ cơ bản. Nhiệt độ cơ bản phản ánh thời điểm mà các tòa nhà bắt đầu cần sưởi ấm để duy trì nhiệt độ bên trong cần thiết. Đây là nhiệt độ bên ngoài mà nhà máy sưởi ấm được cho là sẽ đi vào hoạt động. Đối với một số mục đích, chẳng hạn như phát triển chính sách năng lượng, nhu cầu là một nhiệt độ cơ bản duy nhất có thể được lấy để đại diện cho giá trị trung bình cho toàn bộ kho dự trữ được xây dựng và khí hậu tổng thể. Đối với các mục đích khác, tốt hơn là xác định nhiệt độ cơ bản phù hợp với từng tòa nhà và thời điểm trong năm.

Tiêu chuẩn này đáp ứng các nhu cầu này bằng cách bao gồm cả phương pháp chính xác và gần đúng để xác định chênh lệch nhiệt độ tích lũy đối với cả nhiệt độ cơ bản tiêu chuẩn và nhiệt độ cơ bản thay đổi. Một số phương pháp bao gồm khả năng có nhiệt độ ngưỡng (ví dụ: nhiệt độ không khí trung bình hàng ngày thấp hơn nhiệt độ cơ bản, trên đó chênh lệch nhiệt độ tích lũy không được tính). Cách tiếp cận này được tìm thấy trong một số phương pháp tính toán quốc gia. Tuy nhiên, nó không được đề cập trong tiêu chuẩn này vì nó được coi là kém linh hoạt hơn so với các phương pháp đã cho, trong đó chênh lệch nhiệt độ tích lũy được đánh giá cho nhiệt độ cơ bản thích hợp với hiệu suất nhiệt của tòa nhà (có tính đến các điều kiện khí hậu như chiếu xạ mặt trời).

Chênh lệch nhiệt độ tích lũy được tính toán và trình bày theo tiêu chuẩn này phù hợp với các mục đích khác nhau, bao gồm:

a) cung cấp chỉ số về mức độ khắc nghiệt của khí hậu vì nó ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lượng để sưởi ấm không gian (sử dụng so sánh);
b) giám sát lượng năng lượng được sử dụng bởi một nhà máy sưởi, và do đó hiệu quả của nó (việc sử dụng quản lý năng lượng);
c) so sánh mức tiêu thụ năng lượng thực tế để sưởi ấm trong một khoảng thời gian cụ thể với mức tiêu thụ trong một khoảng thời gian được tiêu chuẩn hóa để xác định mức đánh giá đo được (việc sử dụng mô hình năng lượng);
d) dự đoán hậu quả kinh tế của các mức độ hiệu quả năng lượng khác nhau (ví dụ thông qua cách nhiệt) đối với toàn bộ tòa nhà hoặc đối với các loại tòa nhà khác nhau (sử dụng chính sách năng lượng).

Quản lý năng lượng [danh sách mục b)] yêu cầu dữ liệu chênh lệch nhiệt độ tích lũy mới theo khoảng thời gian đều đặn, chẳng hạn như dữ liệu trạm khí tượng hoặc dữ liệu đại diện cho vùng khí hậu, được tính theo nhiệt độ cơ bản tiêu chuẩn, được công bố cho mỗi tháng của mùa nóng ngay khi có thể được tính toán từ các quan sát khí tượng đã được xác minh.

So sánh, mô hình năng lượng và chính sách năng lượng [liệt kê các mục a), c) và d)] yêu cầu dữ liệu trạm khí tượng, dữ liệu đại diện cho vùng khí hậu hoặc dữ liệu bản đồ, được thu thập trong nhiều năm (có thể cung cấp các giá trị cực trị cũng như giá trị trung bình), để nêu mức độ khắc nghiệt của khí hậu của một địa phương, khu vực hoặc khu vực. Đối với mục danh sách b), chênh lệch nhiệt độ tích lũy phù hợp nhất để mô hình hóa hiệu suất năng lượng của các tòa nhà tương đối nhỏ với hệ thống sưởi và điều khiển đơn giản, sử dụng phân tích nhiệt “trạng thái ổn định”. Mô hình hóa hiệu suất của các tòa nhà lớn hơn hoặc phức tạp hơn có thể yêu cầu các bộ dữ liệu khí hậu phong phú hơn, chẳng hạn như “năm tham chiếu thử nghiệm” đầy đủ hoặc ngắn hạn nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

Về nguyên tắc, các phương trình trong phần này của ISO 15927 có thể được đảo ngược để giải quyết các chênh lệch nhiệt độ tích lũy để đánh giá việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà làm mát hoặc điều hòa không khí (“giờ làm mát” hoặc “ngày làm mát”).

Tuy nhiên, vì nhu cầu điều hòa không khí phụ thuộc nhiều vào năng lượng mặt trời và độ ẩm bên ngoài cũng như nhiệt độ, kết quả không phải là một chỉ số đáng tin cậy về nhu cầu năng lượng.

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định định nghĩa, phương pháp tính toán và phương pháp trình bày dữ liệu về chênh lệch nhiệt độ tích lũy, được sử dụng để đánh giá năng lượng được sử dụng để sưởi ấm không gian trong các tòa nhà. Chúng thường được biểu thị bằng độ-giờ hoặc độ-ngày, và những dữ liệu này thường được gọi đơn giản là "giờ độ nóng" hoặc "ngày độ nóng".

Phần này của ISO 15927 bao gồm các phương pháp gần đúng để tính toán chênh lệch nhiệt độ tích lũy dựa trên nhiệt độ trung bình hàng giờ hoặc hàng ngày và để ước tính giá trị hàng tháng cho nhiệt độ cơ bản bất kỳ, để sử dụng khi dữ liệu được tính toán trực tiếp từ hồ sơ nhiệt độ không khí khí tượng.

Ở một số quốc gia, nhiệt độ ngưỡng khác với nhiệt độ cơ bản được sử dụng. Phần này của ISO 15927 không đề cập đến vấn đề này.

2 Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 6243 , Dữ liệu khí hậu để thiết kế tòa nhà - Hệ thống ký hiệu được đề xuất

Hướng dẫn của WMO về Dụng cụ và Phương pháp Quan sát Khí tượng , Số 8., Tái bản lần thứ 6 , 1996 1)

Xem Preview Tiêu chuẩn ISO 15927-6:2007

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan