0976.389.199
ISO 16535: 2019 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm

ISO 16535: 2019 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm

Tài liệu này do Ủy ban kỹ thuật CEN/TC 88 của Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN), Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, phối hợp với Ủy ban kỹ thuật ISO TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Thử nghiệm và phương pháp đo, phù hợp với thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa ISO và CEN (Thỏa thuận Viên).

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 16535: 2012), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:
- Nội dung trong 5.3, 6.4, 7.1 và 10 đã được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới.

Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình xác định độ hút nước lâu dài của mẫu thử. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt.

Tài liệu này chỉ định hai phương pháp:
- Cách 1: Ngâm từng phần;
- Cách 2: Ngâm toàn bộ.

Việc hấp thụ nước trong thời gian dài bằng cách ngâm một phần nhằm mô phỏng sự hấp thụ nước do tiếp xúc với nước trong thời gian dài.

Việc hấp thụ nước trong thời gian dài do ngâm hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến các điều kiện tại chỗ, nhưng đã được công nhận là điều kiện thử nghiệm liên quan đối với một số sản phẩm trong một số ứng dụng.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

Thuật ngữ và định nghĩa

Không có thuật ngữ và định nghĩa nào được liệt kê trong tài liệu này.

Thư mục

[1] ISO 5725-2, Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản để xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn


Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 16535: 2019, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan