0976.389.199
ISO 16536: 2019 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách khuếch tán

ISO 16536: 2019 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách khuếch tán

Tài liệu này do Ủy ban kỹ thuật CEN/ TC 88 của Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN/TC 88), Vật liệu và sản phẩm cách nhiệt, phối hợp với Ủy ban kỹ thuật ISO TC 163, Hiệu suất nhiệt và sử dụng năng lượng trong môi trường xây dựng, Tiểu ban SC 1, Thử nghiệm và phương pháp đo, phù hợp với thỏa thuận hợp tác kỹ thuật giữa ISO và CEN (Thỏa thuận Viên).

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 16536: 2012), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật. Những thay đổi chính so với phiên bản trước như sau:

- Nội dung trong 6.4 và 10 đã được sửa đổi để phản ánh các điều kiện của các nước nhiệt đới.

Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và quy trình xác định độ hút nước lâu dài của mẫu thử bằng cách khuếch tán. Nó được áp dụng cho các sản phẩm cách nhiệt. Nó được thiết kế để mô phỏng sự hấp thụ nước của các sản phẩm chịu độ ẩm tương đối cao, xấp xỉ 100%, ở cả hai mặt và chịu gradient áp suất hơi nước trong một thời gian dài, ví dụ: mái ngược hoặc cách điện nối đất không được bảo vệ.

Thử nghiệm không áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm cách nhiệt. Tiêu chuẩn sản phẩm liên quan phải nêu rõ đối với sản phẩm nào của nó, nếu có, thử nghiệm này được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Đối với cách điện nối đất không được bảo vệ, nhiệt độ 50 ° C có thể được thay thế bằng nhiệt độ thấp hơn, khi có nhiều dữ liệu hơn.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29768, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định kích thước tuyến tính của mẫu thử

Thuật ngữ và định nghĩa

Không có thuật ngữ và định nghĩa nào được liệt kê trong tài liệu này.


Để xem được bản full tiêu chuẩn ISO 16536: 2019, quý khách có thể đăng ký thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và chính xác nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây hoặc qua hotline 0976.389.199. ISOCERT rất hân hạnh được đồng hành cùng doanh nghiệp trong sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa vì lợi ích quốc gia!

Bài viết liên quan