0976.389.199
ISO 16546: 2020 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu đóng băng

ISO 16546: 2020 Các sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định khả năng chịu đóng băng

Tài liệu này quy định thiết bị và phương pháp thử nghiệm để xác định ảnh hưởng của chu trình liên tục từ điều kiện khô ở -20°C đến điều kiện ướt ở 20°C đến các đặc tính cơ học và độ ẩm của sản phẩm cách nhiệt.

Phạm vi

Tài liệu này quy định thiết bị và phương pháp thử nghiệm để xác định ảnh hưởng của chu trình liên tục từ điều kiện khô ở -20°C đến điều kiện ướt ở 20°C đến các đặc tính cơ học và độ ẩm của sản phẩm cách nhiệt.

Tài liệu này nhằm mô phỏng các hiệu ứng đông lạnh-tan băng đối với các sản phẩm cách nhiệt thường xuyên tiếp xúc với nước và các điều kiện nhiệt độ thấp, ví dụ: Mái ngược và cách điện nối đất không được bảo vệ.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây được đề cập đến trong văn bản theo cách mà một số hoặc tất cả nội dung của chúng tạo thành các yêu cầu của tài liệu này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 29469, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định hành vi nén

ISO 16535, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách ngâm

ISO 16536, Sản phẩm cách nhiệt cho các ứng dụng xây dựng - Xác định độ hấp thụ nước lâu dài bằng cách khuếch tán

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan