ISO 16572: 2008 Kết cấu gỗ - Tấm làm từ gỗ - Phương pháp thử các đặc tính của kết cấu

ISO 16572: 2008 Kết cấu gỗ - Tấm làm từ gỗ - Phương pháp thử các đặc tính của kết cấu

ISO 16572: 2008 quy định các phương pháp thử nghiệm để xác định các đặc tính cấu trúc của các sản phẩm tấm gỗ thương mại và tấm sợi lignocellulosic để sử dụng trong các kết cấu gỗ chịu lực. Các đặc tính này nhằm mục đích tính toán các giá trị đặc trưng.

Giới thiệu

Đối với từng loại và cấp sản phẩm tấm panel, như đã xác định (ví dụ trong tiêu chuẩn tấm gỗ), cần phải xác định các giá trị đặc trưng của tính chất kết cấu để có thể sử dụng nó cho các mục đích kết cấu. Tiêu chuẩn này quy định chi tiết về thử nghiệm cần thiết, có thể chỉ cần thực hiện một lần đối với từng loại và cấp sản phẩm trừ khi có lý do để nghi ngờ có sự thay đổi đáng kể trong đặc tính của sản phẩm.

Tiêu chuẩn này không dùng để thử nghiệm kiểm soát chất lượng.

Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm để xác định các đặc tính cấu trúc của các sản phẩm tấm gỗ thương mại và tấm sợi lignoxenluloza để sử dụng trong các kết cấu gỗ chịu lực. Các đặc tính này nhằm mục đích tính toán các giá trị đặc trưng.

CHÚ THÍCH: Tre là một ví dụ về vật liệu dạng sợi lignoxenluloza.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được viện dẫn (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 9424, Tấm làm từ gỗ - Xác định kích thước của mẫu thử

ISO 9427, Tấm làm từ gỗ - Xác định tỷ trọng

ISO 16979, Tấm làm từ gỗ - Xác định độ ẩm

Nội dung PDF

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Liên hệ chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm nhiều tiêu chuẩn mới nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay>

Bài viết liên quan