0976.389.199
ISO 1666:1996 về Tinh bột – Xác định độ ẩm – Phương pháp dùng tủ sấy

ISO 1666:1996 về Tinh bột – Xác định độ ẩm – Phương pháp dùng tủ sấy

Tiêu chuẩn ISO 1666:1996 quy định về phương pháp xác định độ ẩm của tinh bột bằng cách sấy trong tủ sấy ở 130°C dưới áp suất khí quyển. Phương pháp này áp dụng cho tinh bột tự nhiên hoặc tinh bột biến tính ở dạng khô. Trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ nếu tinh bột chứa các chất không bền ở 130°C, thì không áp dụng phương pháp này. TCVN 9934:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1666:1996.

Tin tức liên quan