0976.389.199
ISO 16956: 2015 Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định tốc độ dòng khí trong các ứng dụng xây dựng bằng phương pháp đo hiện trường

ISO 16956: 2015 Hiệu suất nhiệt trong môi trường xây dựng - Xác định tốc độ dòng khí trong các ứng dụng xây dựng bằng phương pháp đo hiện trường

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đo tốc độ dòng khí đi qua các ống dẫn trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí hoạt động ổn định và trong các cổng kiểm soát không khí bao gồm bộ khuếch tán không khí, cửa hút và cửa xả.

Phạm vi

Trong tải trọng làm mát và sưởi ấm của một tòa nhà, không khí từ bên ngoài vào chiếm một phần lớn của toàn bộ tải trọng; Để ước tính tải trọng này, cần phải nắm bắt chính xác tốc độ dòng khí của hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đo tốc độ dòng khí đi qua các ống dẫn trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí hoạt động ổn định và trong các cổng kiểm soát không khí bao gồm bộ khuếch tán không khí, cửa hút và cửa xả.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu sau đây, toàn bộ hoặc một phần, được viện dẫn một cách chuẩn tắc trong tài liệu này và không thể thiếu cho việc áp dụng nó. Đối với tài liệu ghi năm chỉ bản được nêu áp dụng. Đối với các tài liệu tham khảo không ghi ngày tháng, phiên bản mới nhất của tài liệu được tham chiếu (bao gồm mọi sửa đổi) sẽ được áp dụng.

ISO 5168, Đo lưu lượng chất lỏng - Quy trình đánh giá độ không đảm bảo

Nội dung tiêu chuẩn preview

Download tài liệu miễn phí tại đây!

Để xem được bản full, quý khách có thể đăng ký mua bản full tiêu chuẩn ngay thông qua dịch vụ của chúng tôi. Việc mua tiêu chuẩn từ ISOCERT là cách nhanh và dễ nhất để truy cập trực tiếp vào tài liệu cụ thể mà quý khách cần. Hãy liên hệ với nhân viên của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào về tiêu chuẩn tại đây.

Bài viết liên quan